سریال سرنوشت موزیسین های مبارز قسمت 1
سرنوشت موزیسین های مبارز
Takt Op. Destiny
قسمت 1
6/80 از 10
2021
درباره فیلم
در جهانی که به تصرف بیگانگان فضایی درآمده و موسیقی به طور کامل ممنوع شده، گروهی از موزیسین های مبارز تلاش می کنند با استفاده از موسیقی در برابر این مهاجمان مقاومت کنند و...