فیلم بمباران آمریکایی: مسیر منتهی به 19 آوریل
بمباران آمریکایی: مسیر منتهی به 19 آوریل
An American Bombing: The Road to April 19th
6/80 از 10
2024
درباره فیلم
رویدادهای مربوط به بمب گذاری سال 1995 اوکلاهاما سیتی، ریشه یابی آن در احساسات ضد دولتی و بررسی تأثیر پایدار آن...