فیلم گناه
گناه
The Sin
5/80 از 10
2024
درباره فیلم
گروهی از دانشجویان رقص در حال فیلمبرداری یک اثر تجربی بودند که ناگهان، اتفاقی هولناک رخ می‌دهد. یکی از اعضای گروه که پیش از این فوت کرده بود، به طور معجزه آسایی زنده می‌شود. این رویداد عجیب و غریب، دانشجویان را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و آنها را وادار می‌کند تا به کاوش در ماهیت این پدیده ماوراء الطبیعه بپردازند. آنها با الهام از آموزه‌های شمنی، به دنبال درک معنای عمیق‌تر این اتفاق و پیامی هستند که برای آنها دارد، می‌باشند.