فیلم مسابقه برای افتخار: آئودی در مقابل لانچیا
مسابقه برای افتخار: آئودی در مقابل لانچیا
Race for Glory: Audi vs Lancia
6/20 از 10
2024
درباره فیلم
با الهام از وقایع واقعی که در جریان رقابت شدید آلمان (آئودی) و ایتالیا (لانچیا) در مسابقات جهانی رالی 1983 رخ داد.