فیلم من نفرت‌ انگیز ۴
من نفرت‌ انگیز ۴
Despicable Me 4
6/30 از 10
2024
درباره فیلم
گرو و لوسی صاحب فرزند شده اند و اعضای خانواده از ورود او استقبال می کنند، اما پس از روبرو شدن با دشمنان جدید مجبور می شوند نقشه ای برای نجات خود بکشند و...