فیلم اژدهادار
اژدهادار
Dragonkeeper
5/80 از 10
2024
درباره فیلم
داستان در هان امپراتوری چین می گذرد و ماجراهای دختر برده شده پینگ با اژدهای باستانی لانگ دانزی را دنبال می کند. اژدهاها از پادشاهی تبعید شده بودند. پینگ، یک یتیم، یکی از آخرین تخم های اژدها را پیدا می کند. نگهبانان قصر، پینگ را مجبور به فرار می کنند تا تخم اژدها را به اقیانوس بازگرداند و همه اژدها را از انقراض نجات دهد. پینگ متوجه می شود که او یک اژدهادار واقعی است.